Klinik Psikolojiyi Anlamak

En basit ifadeyle, klinik psikoloji “değişimi teşvik etme niyetiyle, gözlem veya deney yoluyla bireylerin incelenmesidir”. 1 Oldukça basit görünüyor, değil mi?

Aslında klinik psikoloji, psikoloji içinde karmaşık ve çeşitli bir uzmanlık alanıdır. Psikoloji bilimini çok çeşitli karmaşık insan problemlerinin önlenmesi, değerlendirilmesi, teşhisi ve tedavisi ile bütünleştirerek, geniş bir zihinsel, duygusal ve davranışsal bozukluğu ele alır.

Uygulamalı Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji alanı geliştikçe, günümüz pratisyenlerinin beklentileri de değişti. Klinik hizmetler sunan psikologlar, artık onları psikoloji bilimini, psikolojinin profesyonel uygulamasını ve insanların genel sağlık ve esenliğini ilerletmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatan çok çeşitli teknikler ve teorik yaklaşımlar konusunda eğitilmektedir. Klinik psikologlar, sahip oldukları bilgi ve beceriler sayesinde araştırma, entegre sağlık hizmetleri, öğretim, program geliştirme ve değerlendirme, danışma, kamu politikası ve profesyonel uygulama gibi çeşitli sektörlerde kariyer yapmaktan keyif alırlar.

Klinik psikologların sadece özel muayenehaneler veya devlet hastaneleri gibi sınırlı ortamlarda çalıştığı günler geride kaldı. Günümüzde pek çok kişi diğer sağlık, halk sağlığı veya sosyal hizmet kuruluşlarıyla ekipler halinde çalışmaktadır.

Bazı klinik psikologlar yalnızca belirli zihinsel, duygusal ve davranışsal konular üzerinde çalışırlar. Bunlar, ilişki çatışması veya iş stresinden kaynaklanan zorluklar gibi kısa vadeli sorunlardan travma sonrası stres bozukluğu ve bağımlılık gibi daha ciddi ve sıklıkla kronik durumlara kadar uzanır. Diğerleri, gençlik gibi belirli nüfuslara odaklanır; aileler; çiftler; ırksal ve etnik gruplar; lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler; ve yaşlı insanlar.

Araştırmalarının uygulanması ve çalışmalarının arkasındaki bilim, klinik psikologları akıl sağlığı ve sağlık hizmetleri ortamlarında ve hastanelerde, okullarda, mahkemelerde, hükümette, orduda - neredeyse hayal edebileceğiniz her yerde - paha biçilmez kılmaktadır.