Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisi, özellikle ailelerin ruh sağlığını ve işleyişini etkileyen sorunlara yardımcı olmak için tasarlanmış bir tedavi türüdür. Bireysel aile üyelerinin daha güçlü ilişkiler kurmasına, iletişimi geliştirmesine ve aile sistemi içindeki çatışmaları yönetmesine yardımcı olabilir.

Aile terapisinin birincil hedeflerinden bazıları, daha iyi bir ev ortamı yaratmak, aile sorunlarını çözmek ve bir ailenin karşılaşabileceği benzersiz sorunları anlamaktır. 

Aile Terapisi Türleri

Aile terapisinin birkaç türü vardır. Karşılaşabileceğiniz birkaç tanesi şunları içerir:

Aile sistemleri terapisi: Bu tür, insanların zihinsel sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için ilişkilerinin güçlü yanlarını kullanmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir yaklaşımdır.

Fonksiyonel aile terapisi: Bu, riskli davranış, şiddet veya madde kullanımı ile ilgili sorunlar yaşayan gençler için sıklıkla kullanılan kısa süreli bir tedavidir. Her bir birey için güven ve saygı oluştururken gençlerin ve ailelerin çözümler aramasına yardımcı olur.

Öyküleyici aile terapisi: Bu tür, aile üyelerini, bu deneyimlerin kendilerini nasıl şekillendirdiğini ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduklarını anlamak için kendi hikâyelerini anlatmaya teşvik eder. Bu anlatı ile çalışarak , kişi sorunları kendi dar merceğinden görmekten daha nesnel olarak görmeye başlayabilir.

Psikoeğitim: Bu tür tedavi, aile üyelerinin zihinsel sağlık koşullarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya odaklanır. İlaçlar, tedavi seçenekleri ve kendi kendine yardım yaklaşımları hakkında daha fazla bilgi sahibi olan aile üyeleri, uyumlu bir destek sistemi olarak işlev görebilir. 

Destekleyici aile terapisi: Bu tür terapi, aile üyelerinin hissettiklerini açıkça paylaşabilecekleri ve ailelerinden destek alabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaya odaklanır.

Bazı terapistler belirli bir aile terapisi türüne bağlı kalabilirler. Buna karşılık, diğerleri, ailenin ihtiyaçlarına uyacak şekilde farklı tedavi türlerinin özelliklerini içeren daha eklektik, çok modlu bir yaklaşım benimseyebilir.

Teknikler

Aile terapisinde kullanılan teknikler tipik olarak terapistin teorik yönelimi ve ailenin özel ihtiyaçları gibi faktörlere bağlıdır. Kullanılabilecek bazı yöntemler şunlardır:

Davranışsal teknikler: Bu yöntemler genellikle aile üyelerinin belirli sorunları ele almasına yardımcı olmak için beceri eğitimi ve psikoeğitim üzerine odaklanır. Örneğin, aile üyelerinin iletişim sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için modelleme ve rol yapma kullanılabilir.

Psikodinamik teknikler: Bu yöntemler, her bir aile üyesinin karşılaştıkları sorunları nasıl yorumladığını ve bunlara nasıl tepki verdiğini değerlendirmeyi içerir. Terapist, yeni duygusal içgörüler geliştirmek ve daha etkili yanıt vermenin yeni yollarını keşfetmek için aileyle birlikte çalışır.

Yapısal teknikler: Bu yöntemler, aile içindeki sınırlar ve güç dinamikleri konusunda aile üyelerine yardım etmeye odaklanır . Bu tür teknikler, ailelerin yeni sınırlar oluşturmasına ve ailenin işleyişini iyileştiren rutinler oluşturmasına yardımcı olabilir.

Aile terapisinde kullanılan teknikler, duygusal farkındalığı geliştirmeye, aile içindeki büyük değişikliklere yardımcı olmaya, insanların kontrol edemedikleri şeyleri kabul etmelerine yardımcı olmaya ve iletişim ve işbirliğini geliştirmeye odaklanır.

Aile terapisinde kullanılan diğer özel teknikler arasında empati kurmayı öğrenme , duygusal doğrulama , yansıtıcı dinleme ve bilişsel yeniden çerçeveleme sayılabilir . 2

Aile Terapisi Hangi Konularda Yardımcı Olabilir?

Aile terapisi birçok farklı sorunu olan insanlara yardımcı olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

·       Çocuklarda veya gençlerde davranış sorunları

·       Aile içindeki değişiklikler 

·       İletişim problemleri

·       Sevilen birinin ölümü

·       Boşanma, ayrılık veya evlilik sorunları

·       Ebeveyn-çocuk çatışmaları

·       kardeşler arasındaki sorunlar

·       Ebeveynlik sorunları

·       Stresli olaylar veya büyük yaşam geçişleri

·       Travma

Bu terapi türü, anksiyete , kronik hastalık, depresyon ve madde kullanımı gibi tüm aileyi etkileyebilecek bireysel zihinsel sağlık sorunlarını da ele alabilir . 1

Aile Terapisinin Faydaları

Bu tedavi şekli iletişimi ele aldığından, aile üyeleri düşüncelerini ve ihtiyaçlarını nasıl daha iyi paylaşacaklarını ve çatışmaları ilişkilere zarar verme olasılığı daha düşük bir şekilde nasıl çözeceklerini öğrenebilirler.

Bu tür terapi aynı zamanda aile üyelerinin bireysel bir aile üyesinin zorluklarını nasıl ele alabileceğine odaklanır. Örneğin, bir aile üyesinin zihinsel sağlık sorunu varsa, aile terapisi bazen soruna katkıda bulunan bazı koşulların değiştirilmesine yardımcı olabilir.

Bireyler akıl hastalığından etkilendiğinde, aile üyeleri bazen nasıl yardım edileceği konusunda farkındalıktan yoksun olabilir. Sonuç olarak, hastalığın yönlerini koruyan veya hatta kötüleştiren davranışlarda bulunabilirler.

Aile terapisi, aile üyelerinin, zihinsel sağlıklarını korurken zihinsel bozukluğu olan aile üyelerini desteklemek için neler yapabilecekleri konusunda daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

Verimlilik

Araştırmalar, aile terapisinin bir dizi amaç için etkili olabileceğini düşündürmektedir. Bazı destekleyici kanıtlar şunları içerir:

2018'de yapılan bir inceleme, aile terapisinin, ilişki sıkıntısı, yakın partner şiddeti, duygudurum bozuklukları , anksiyete bozuklukları, psikoz , alkol sorunları ve kronik fiziksel hastalığa uyum gibi yetişkin odaklı sorunların tedavisinde yararlı olabileceğini buldu. 

2019'da yapılan bir araştırma, aile terapisinin, zihinsel sağlık sorunları yaşayan gençlere yardımcı olmak için aile işleyişinin farklı alanlarını iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldu.

Bir 2019 incelemesi, aile terapisinin davranış problemlerini, duygusal problemleri, yeme bozukluklarını , somatik problemleri ve istismar veya ihmalden kurtulmada etkili olduğunu gösterdi. Çalışma ayrıca, bağımsız olarak veya çok modlu bir tedavi programının parçası olarak kullanıldığında yararlı olduğunu da buldu. 

Aile terapisinin nasıl en etkili olabileceğini ve diğer tedavi biçimleriyle nasıl karşılaştırıldığını daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Düşünülmesi gereken şeyler

Aile terapisi, duygusal problemler ve çatışmalar hakkında konuşmayı içerdiğinden, zor ve üzücü olabilir. Bazı durumlarda, insanlar iyileşmeye başlamadan önce kendilerini daha kötü hissedebilirler. Profesyonel bir terapistin, aile üyelerinin bu çatışmalarda çalışmasına ve insanların yaşayabileceği yoğun duygularla başa çıkmasına yardımcı olmak için orada olduğunu hatırlamak önemlidir.

Aile terapisi çeşitli sorunlar için faydalı olsa da, bu herkes veya her durum için doğru olduğu anlamına gelmez. Yararlı olabilecek diğer bazı tedavi türleri arasında bilişsel-davranışçı terapi (CBT) veya çocuk psikoterapisi bulunur.

Nasıl Başlanır?

Aile terapisi genellikle kısa sürelidir, ancak ailenin durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak bir yıl veya daha uzun da sürebilir. Sıklıkla tüm aile birimi üyelerini ilgilendirirken, tedaviye istekli veya katılabilecek kişilere de odaklanabilir. 

Terapi seansları sırasında terapist, aileyi terapiye getiren sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için sorular soracaktır. Ayrıca, altta yatan zihinsel sağlık koşulları ve çevresel stres gibi sorunlara katkıda bulunan diğer faktörlere de bakacaklardır.

Bu tür terapi genellikle lisanslı evlilik ve aile terapistleri (LMFT) tarafından sağlanır, ancak lisanslı profesyonel danışmanlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları dahil diğer ruh sağlığı uzmanları tarafından da uygulanabilir.