Deneysel Psikolojiyi Anlamak

Kişiliklerimiz ve bir dereceye kadar yaşam deneyimlerimiz davranışlarımızla tanımlanır. Fakat ilk etapta davranış şeklimizi ne etkiler? Davranışlarımız, yaşamımız boyunca deneyimlerimizi nasıl şekillendirir? 

Deneysel psikologlar, genellikle bir hipotez oluşturarak ve daha sonra deney yoluyla bunu kanıtlamak veya çürütmek için yola çıkarak teorik soruları keşfetmekle ilgilenirler. İnsanlar ve hayvanlar arasında duyu, algı, dikkat, hafıza, biliş ve duygu gibi çok çeşitli davranışsal konuları incelerler.

Uygulamalı Deneysel Psikoloji

Deneysel psikologlar, veri toplamak ve araştırma yapmak için bilimsel yöntemler kullanırlar. Çoğu zaman, çalışmaları, her seferinde bir çalışma olmak üzere, daha büyük bir bulguya veya sonuca varır. Bazı araştırmacılar, tüm kariyerlerini karmaşık bir araştırma sorusunu yanıtlamaya adadılar. 

Bu psikologlar, üniversiteler, araştırma merkezleri, devlet kurumları ve özel işletmeler dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Araştırmalarının odak noktası, çalıştıkları ortamlar kadar çeşitlidir. Çoğu zaman, kişisel ilgi ve eğitim geçmişi, araştırmayı seçtikleri araştırma sorularını etkileyecektir. 

Araştırma, disiplinin temeli olduğundan ve birçok psikolog profesyonel odaklarını araştırma, hasta bakımı, öğretim veya program yönetimi arasında ayırdığından, bir anlamda tüm psikologlar deneysel psikologlar olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, deneysel psikologlar genellikle tüm dikkatlerini araştırmaya - tasarımına, yürütülmesine, analizine ve yayılmasına- adarlar. 

Kariyerlerini özellikle deneysel psikolojiye odaklayanlar,  alt alanlardaki çalışmalara katkıda bulunur . Örneğin, öğretme ve öğrenmeyi geliştiren, daha güvenli işyerleri ve ulaşım sistemleri yaratan, madde bağımlılığı tedavi programlarını iyileştiren ve sağlıklı çocuk gelişimini destekleyen içgörüler sağlamak için bilimsel araştırmaları kullanırlar.