Beyin Bilimi ve Bilişsel Psikolojiyi Anlamak

İnsan beyni şaşırtıcı ve güçlü bir araçtır. Dil öğrenmemizi, görmemizi, hatırlamamızı, duymamızı, algılamamızı, anlamamızı ve yaratmamızı sağlar. Bazen insan beyni de bizi yanıltır.

Bilişsel psikologlar, insanların bilgiyi nasıl edindiğini, algıladığını, işlediğini ve sakladığını inceler. Bu çalışma, dili nasıl öğrendiğimizi keşfetmekten biliş ve duygu arasındaki etkileşimi anlamaya kadar değişebilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi yeni teknolojiler, araştırmacıların beynin belirli bir uyarana nasıl tepki verdiğini veya beyin yapısındaki farklılıkların bir kişinin sağlığını, kişiliğini veya bilişsel işleyişini nasıl etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı olarak, beynin iş başındaki bir resmini görmelerine olanak tanır.

Beyin Bilimi ve Bilişsel Psikoloji Uygulamalı

Beyin bilimi ve bilişsel psikoloji, günümüzün en çok yönlü psikolojik uzmanlık alanlarından biridir ve en çok talep gören alanlardan biridir. Tüm meslekler, beynin nasıl çalıştığıyla ilgili zorlayıcı bir ilgiye sahiptir. Eğitimciler, müfredat tasarımcıları, mühendisler, bilim adamları, yargıçlar, halk sağlığı ve güvenliği yetkilileri, mimarlar ve grafik tasarımcıların hepsi beynin bilgiyi nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Araştırmaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan uygulamaları, kuruluşların, okulların ve işletmelerin nasıl işlediğinin ve başarılı olduğunun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Klinik ortamlarda bilişsel psikologlar, Alzheimer hastalığı, konuşma sorunları, hafıza kaybı ve duyusal veya algı güçlükleri dahil olmak üzere insan zihinsel süreçleriyle ilgili sorunları tedavi etmeye çalışırlar.